KHỞI NGHIỆP KIẾN QUỐC - Thế giới ngày mai thuộc về những nhà khởi nghiệp hôm nay

admin
Tại sao “khởi nghiệp” được xem là một trong những phong trào lớn nhất hành tinh? Lý do cho điều này là bởi vì “khởi nghiệp” sinh ra để GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ cho thế giới, và những nhà khởi nghiệp được sinh ra để GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ cho thế giới. Nói cách khác, thế giới có rất nhiều những vấn đề và những nhà khởi nghiệp được sinh ra để giải quyết các vấn đề cho thế giới. Và bởi vì, số lượng  các vấn đề được tạo ra luôn lớn hơn số người đứng ra để giải quyết các vấn đề đó – cho nên những nhà khởi nghiệp luôn là “nhân tố quan trọng nhất” trong sự chuyển hóa của cá nhân – thị trường – cộng đồng – xã hội – quốc gia và thế giới.
 
Hoàng Gia chia sẻ, “Vấn đề không phải là vấn đề, vấn đề là kỳ vọng một thế giới không có những vấn đề.”  Và điều này có nghĩa là, “vấn đề” trở thành CƠ HỘI cho những người tìm kiếm giải pháp để giải quyết vấn đề. Vậy nên, “vấn đề không phải là vấn đề, vấn đề là kỳ vọng một thế giới không có vấn đề.” Và những nhà khởi nghiệp được sinh ra để cung cấp giải pháp cho thế giới này, và đó là lý do tại sao họ tồn tại như một sự thật hiển nhiên trong trào lưu vĩ đại của nhân loại.
 
Trong sự thật cốt lõi, giải quyết vấn đề chính là cơ hội thực sự cho những nhà khởi nghiệp – và đó là lý do tại sao họ là nhân tố quan trọng nhất để chuyển hóa thế giới này. Quyển sách “KHỞI NGHIỆP KIẾN QUỐC – Thế giới ngày mai thuộc về những nhà khởi nghiệp hôm nay” được ra đời – từ Tác giả Henry Le – Lê Đình Hải, để giúp cho những nhà khởi nghiệp – kinh doanh có thể phát triển con đường sự nghiệp – kinh doanh theo đúng mục đích, và vận hành mô hình khởi nghiệp – kinh doanh bắt đầu từ mục đích bên trong.
 
Mục đích bên trong của mọi mô hình khởi nghiệp – kinh doanh đó chính là GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ cho con người – khách hàng – thị trường – cộng đồng – xã hội – quốc gia và thế giới. Và đó chính là lý do mà một mô hình khởi nghiệp – kinh doanh ra đời. Trong sự thật cốt lõi, bởi vì số lượng những người giải quyết vấn đề trên thế giới này luôn ít hơn số vấn đề mà thế giới này tạo ra - cho nên “khởi nghiệp – kinh doanh” thực sự là một con đường mới để khai sinh ra những con người mới trên hành tinh này.
 
Và chúng ta đang ở trong giai đoạn đó! Sức mạnh của khởi nghiệp – kinh doanh là sức mạnh của sự giải quyết vấn đề từ con người đến con người. Đó chính là sức mạnh mà những khởi nghiệp có thể cung ứng cho thế giới này!
 
Nếu thế giới gặp những vấn đề đau khổ, thì phương pháp giúp cho mọi người “hạnh phúc” chính là con đường khởi nghiệp!
 
Nếu thế giới gặp những vấn đề về cá nhân, thì phương pháp giúp cho mọi người “gỡ đi những vấn đề thuộc về cá nhân” thì đó chính là con đường khởi nghiệp!
 
Nếu thế giới gặp vấn đề về tài chính, thì phương pháp giúp cho mọi người “thịnh vượng – giải quyết vấn đề gia tăng giá trị - gia tăng thu nhập” – đó chính là con đường của khởi nghiệp – kinh doanh thành công!
 
Nếu thế giới gặp vấn đề về mối quan hệ, thì phương pháp giúp cho mọi người “kết nối – phát triển các mối quan hệ lành mạnh – và gia tăng sức mạnh nơi các mối quan hệ” – đó chính là con đường để khởi nghiệp – kinh doanh thành công!
 
Và tương tự như thế, thì thế giới gặp những vấn đề về khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng kinh doanh, thất nghiệp,… hay bất cứ vấn đề gì trong tương lai – thì con đường khởi nghiệp – kinh doanh chính là sứ mệnh để giải quyết các vấn đề cho con người.
 
Vậy nên, khởi nghiệp – kinh doanh mở ra một cơ hội cho tất cả mọi người để có thể thành công theo đúng mục đích. Quyển sách “KHỞI NGHIỆP KIẾN QUỐC – Thế giới ngày mai thuộc về những nhà khởi nghiệp hôm nay” – từ Tác giả Henry Le – Lê Đình Hải mang đến một trải nghiệm về việc đưa chúng ta đến với một thực tại mới không giới hạn – thực tại của những giải pháp, thực tại của những phương pháp vượt qua thử thách, và thực tại của những khởi nghiệp – kinh doanh với mục đích không giới hạn.
 
Chân dung Tác giả Henry - Lê Đình Hải
 
Mục đích không giới hạn chính là “MỤC ĐÍCH HIỆN TẠI” – được bắt đầu từ hiện tại và làm mọi thứ trong hiện tại với khả năng tốt nhất, và từ đó kiến tạo nên một tương lai không giới hạn.
 
Hoàng Gia chia sẻ, “Tương lai không được tạo ra từ tương lai, tương lai được tạo ra từ hiện tại. Ngày mai không được tạo ra từ ngày mai, ngày mai được tạo ra từ hôm nay.” Và vì thế, MỤC ĐÍCH KHÔNG GIỚI HẠN CỦA CUỘC HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP – đó chính là khởi nghiệp – kinh doanh theo đúng mục đích, và khởi nghiệp – kinh doanh theo đúng mục đích chính là bắt đầu từ HIỆN TẠI như là MỤC ĐÍCH TRUNG TÂM CỦA CUỘC ĐỜI – và kết nối với MỤC ĐÍCH LỚN NHẤT chính là SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI KHÔNG GIỚI HẠN bắt đầu từ hiện tại này đến hiện tại vĩnh hằng.
 
Và đó chính là con đường của “KHỞI NGHIỆP KIẾN QUỐC” – Con đường của sự thành công vềkhởi nghiệp – kinh doanh với mục đích kiến quốc – kiến thế trong sự hợp nhất với mục đích bên trong của chính mình!
 
Chào mừng bạn đến với thế giới khởi nghiệp – kinh doanh theo đúng mục đích!
 
Chào mừng bạn đến với thế giới khởi nghiệp – kinh doanh với mục đích kiến quốc!
 
Chào mừng bạn đến với thế giới khởi nghiệp – kinh doanh với mục đích lớn nhất của cuộc đời mình – ngay hôm nay!
 
///---
Share
Bài cũ hơn: